Släckningsanläggning lastbil

Timber truck

Slarv med släcksystem kan kosta både liv och pengar

Uppfyller din lastbil säkerhetsnormerna gällande brandskydd?

Har du otur, kan en fordonsbrand inte bara totalförstöra ditt fordon utan även skogen, sågverket eller bebyggelser i omgivningen, något som försäkringen då kanske inte täcker. För att undvika en katastrof föreskriver Brandskyddsföreningens regelverk SBF 127 att samtliga fordon och arbetsmaskiner inom brandfarlig miljö ska vara säkerhetsutrustade på ett sätt så att brand förebyggs. Det gäller även skogs- och anläggningsmaskiner samt lastbilar för transport av rundvirke, torv och flis i bulkform. 

DAFO Vehicle Forrex aktiveras av linjedetektorn som omedelbart reagerar vid förhöjd temperatur i det skyddade utrymmet vilket gör att en brand kan upptäckas i god tid. Släcksystemet kan också aktiveras via en larmpanel i hytt eller via en extern aktiveringspunkt som är ett krav enligt SBF 127. Det vätskebaserade släckmedlet är icke korrosivt och trycklöst tills aktivering. Vätskan slår snabbt och effektivt ner lågorna från till exempel diesel som flödar från en skadad bränsleledning.

Tänk på att:

  • Försäkringsbolagen kräver fasta släckanläggningar vid transport av rundvirke, torv och flis i bulkform.
  • Kravet på mängd släckmedel är minst 3 liter per kubik skyddad volym för vätskesystem.
  • Om fordonet saknar släcksystem enligt SBF 127 kan ersättning från försäkringsbolaget minska eller utebli vid brand.
  • Samtliga fordon och arbetsmaskiner inom brandfarlig miljö ska vara säkerhetsutrustade på ett sätt så att brand förebyggs.
  • Det gäller även skogs- och anläggningsmaskiner.

KONTAKTA OSS

Joakim Johansson, Dafo Vehicle HQ;

Joakim Johansson

Business Manager Sweden and Norway

Fredrik Martini;

Fredrik Martini

Regional Sales Sweden

CONTACT US