Ledande expert på fordonsbränder med alternativa bränslen börjar på Dafo Vehicle

Tommy Carnebo

Tommy Carnebo en av landets främsta experter på fordonsbränder, känd från bland annat TV4s Nyhetsmorgon, dagspress och radio, har börjat hos Dafo Vehicle Fire Protection i Tyresö. Tommy kommer från Räddningstjänsten där han jobbat under 20 års tid och främst inom området fordonssäkerhet. Tommy har under den senare delen av sin tjänst varit inriktad mot brandsäkerhet i fordon och speciellt fordon med alternativa bränslen såsom gas, hybrid- och elfordon. Inom ramen för detta har Tommy varit en otroligt flitigt anlitad föreläsare både nationellt och internationellt för både företag, försäkringsbolag, myndigheter, räddningstjänst och media. 
 
”Jag ser det som en jätteintressant utmaning att med min erfarenhet kunna bidra med expertis inom utmaningarna kring nya drivmedel för fordon ur ett räddningstjänstperspektiv, vilket fortfarande är ett relativt outforskat område, men som dock behövs med tanke på den snabba utvecklingen och introduktionen av dessa drivmedel.”, säger Tommy Carnebo. 
 
Tommy kommer att arbeta som Risk Management Specialist utifrån ett fordonsperspektiv med specialområde gas och eldrift. Arbetet kommer omfatta utbildning, föreläsningar, riskinventering, riskanalyser, förebyggande brandskydd kopplat till fordon samt teknisk expert och initiativtagare till nya innovativa produkter utifrån ett räddningstjänstperspektiv.