Safety Regulations

Saftey First at Dafo Vehicle in Tyresö/Katrineholm

Theses safety regulations have been prepared for you as a visitor and are part of our company safety policy. Following theses instructions ensures a safe workplace and prevent accidents or incidents.

 • The visitor badge must be worn and be visible.
 • You should always be accompanied by a representative from Dafo Vehicle.
 • If the fire alarm sounds, leave the building immediately and follow your host to the assembly point.
 • Photography and filming are not allowed.
 • Smoking is prohibited and only allowed outdoors at a marked area.
 • Return the visitor’s badge at the reception when leaving.

Workshop, warehouse, or test area visit

 • Requested Safety gear must be worn. Your host will provide you the necessary equipment.

Injury or illness – dial 112

Reception: Phone: +46 10 1768 100

 

För din säkerhet vid besök hos Dafo Vehicle i Tyresö/Katrineholm

Dessa säkerhetsföreskrifter har tagits fram för dig som besökare och är en del av företagets säkerhetspolicy. Genom att följa dessa instruktioner skapar vi en säker arbetsplats och förhindrar olyckor och tillbud.

 • Besöksbrickan skall bäras synligt under hela vistelsen.
 • Du skall alltid åtföljas av en representant från Dafo Vehicle.
 • Vid brandlarm, lämna byggnaden omedelbart och följ din värd till återsamlingsplatsen.
 • Fotografering och filmning är ej tillåtet.
 • Rökning är endast tillåtet utomhus på anvisad plats.
 • Återlämna besöksbrickan vid receptionen när du lämnar Dafo Vehicle.

Besök till verkstad, lager eller område för testning:

 • Krav på skyddsutrustning måste följas. Din värd ansvarar för att tillhandahålla denna.

Vid skada eller sjukdom – Ring 112

Reception +46 10 1768 100